Aktuality

Mezioborová konference: Život ve zdraví 2021

Konference se koná pod záštitou doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty MU. Řadí se mezi tradiční akce pořádané fakultou v rámci vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Cílem konference je mezioborová výměna výzkumných, didaktických a praktických poznatků z oblasti ochrany a podpory zdraví. Konference je příspěvkem k řešení projektu Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní a mladší školní věk (MUNI/A/1490/2020). Datum a místo konání: * 9. – 10. září

Prohlášení k situaci ohledně TV v době pandemie

4. leden, 2021

Dne 5. 12. 2019 v 16:30 se uskutečnila první Členská schůze ČSUTV

5. prosinec, 2020

30. EUPEA FORUM 10. – 11. 10. 2019, EUPEA BOARD MEETING Heraklion, Crete

10. říjen, 2020

Online meeting na téma Situace v Evropě po Covid-19

23. červen, 2020

Facebook

Partneři

Kontakt

Česká společnost učitelů TV
Legionářská 1319/10
77900 Olomouc

Tel.: +420585636119

E-mail: csutv@seznam.cz

IČ: 07514301    

Bankovní účet u Moneta Money Bank: 227645049/0600