Fórum kinantropologie 2021

Fórum kinantropologie 2021: vzdělávání v kinantropologii

Tradiční konference pořádaná ve spolupráci UK FTVS a PdF MU se uskuteční ve dnech 13. – 14. září 2021 v rekreačním a školicím středisku České pošty MORAVEC na Vysočině

V případě nepříznivé epidemiologické situace se bude konference konat online.

(V tomto případě budou informace o organizačních změnách zaslány přihlášeným účastníkům emailem a uveřejněny zde.)

Tematické zaměření konference:

Příprava budoucích učitelů tělesné výchovy

Diskusní téma:

Revize rámcových vzdělávacích programů

Za všechny organizátory vás zdraví a na setkání se těší

Radka Peřinová a Libor Flemr (UK FTVS)

Jaroslav Vrbas a Marek Trávníček (PdF MU)

Facebook

Partneři

Kontakt

Česká společnost učitelů TV
Legionářská 1319/10
77900 Olomouc

Tel.: +420585636119

E-mail: csutv@seznam.cz

IČ: 07514301    

Bankovní účet u Moneta Money Bank: 227645049/0600