Těloolomouc 2022 25.8.–27.8.2022

Vážení přátelé,

je mi velkou ctí a potěšením Vás pozvat na dvanácté setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc 2022, které proběhne ve dnech 25. – 27. 8. na půdě Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Věřím, že podobně jako v minulých letech, bude toto setkání příležitostí pro navázání osobních přátelství, předání profesních zkušeností i rozšíření odborných obzorů.

Připravovaný program reflektuje nejnovější trendy v oblasti tělesné výchovy, sportu a volnočasových pohybových aktivit, včetně problematických témat týkajících se inkluze ve školní tělesné výchově, měnící se motivace k pohybovým aktivitám u dětí a mládeže a tendence celkově klesající pohybové gramotnosti nastupující generace.

Na setkání s Vámi se těší
Michal Šafář, děkan FTK UP Olomouc

Více informací zde: www.https://teloolomouc.upol.cz/

Facebook

Partneři

Kontakt

Česká společnost učitelů TV
Legionářská 1319/10
77900 Olomouc

Tel.: +420585636119

E-mail: csutv@seznam.cz

IČ: 07514301    

Bankovní účet u Moneta Money Bank: 227645049/0600