Prohlášení k situaci ohledně TV v době pandemie

Česká společnost učitelů tělesné výchovy požaduje, aby za současné situace s ohledem na konkrétní podmínky škol a za dodržení hygienických opatření byla zachována výuka tělesné výchovy ve školách, a to kvalifikovaným způsobem. Toto stanovisko platí i pro případné další krizové situace obdobného typu.

Nikdy dříve nebylo důležitější, aby se žáci pohybovali. Všední dny mnoha dospívajících byly v minulých týdnech poznamenány neaktivitou, velkou mírou konzumace médií a sedavými činnostmi. Tato nízká míra pohybové aktivity může být příčinou řady fyzických i psychosociálních potíží.

Profesionální pedagogické vedení výuky tělesné výchovy ve škole je i s ohledem na prevenci přetížení, úrazů a zranění nezbytně nutné. Jako kompenzaci minulých měsíců je žádoucí formulovat možnosti smysluplného a bezpečného trávení volného času žáků během letních prázdnin.

Je vhodné, aby se hodiny tělesné výchovy konaly primárně venku, na hřišti, běžecké dráze, v parku, na školním dvoře či na různých vhodných pláccích. Obsahem takových hodin může být běh, skákání, házení, atletika, badminton, inline bruslení, jízda na kole, bezkontaktní hry, různé metodické řady ke sportovním hrám a mnoho jiných. I malé úkoly plněné doma nebo ve volném čase venku by mohly napomoci zvýšení pohybové aktivity během všedního dne. Vhodným doplňkem výuky tělesné výchovy by mohlo být také vedení sportovního zápisníku s nejoblíbenějšími trasami pro běh, chůzi, kolo, inline brusle, longboard, apod., nebo vedení sportovního, pohybového či tréninkového deníku a používání aplikací podporujících pohyb.

Zařazení štafetových pohybových aktivit v libovolném pojetí by zase mohlo otevřít prostor pro společné zážitky, jež mnoho žáků v poslední době postrádá. Pohybové výzvy plněné na kole, inline bruslích, cvičení na venkovních prolézačkách (workout, parkour) nebo při běhu s různými úkoly (například použití švihadel) otevírají nové perspektivy. Synchronní nebo rytmické choreografie s různým náčiním (např. koloběžky, skateboardy, apod.) mohou rovněž napomoci vzájemnému sdílení společné pohybové aktivity.

Úplný zákaz tělesné výchovy je zdůvodňován zvýšeným rizikem nákazy při převlékání, sprchování a mytí. Tento argument je však nedostatečný, neboť v této oblasti existují různá řešení.

Tělesná výuka by se například mohla odehrávat až na konci výuky aby se žáci mohli vysprchovat doma. Další možností je integrace pohybové aktivity s výukou jiných předmětů formou terénní výuky.

Bylo by smutné dětem z rodin, v nichž není vzdělávání a pohyb dostatečně podporován, vzít i tu poslední příležitost k pohybu, posilování tělesného a psychosociálního zdraví, kognitivní výkonnosti, možnosti regenerace a relaxace.

Facebook

Partneři

Kontakt

Česká společnost učitelů TV
Legionářská 1319/10
77900 Olomouc

Tel.: +420585636119

E-mail: csutv@seznam.cz

IČ: 07514301    

Bankovní účet u Moneta Money Bank: 227645049/0600