Projekty

HEPAS – HEALTHY AND PHYSICALLY ACTIVE SCHOOLS IN EUROPE

HEPAS – HEALTHY AND PHYSICALLY ACTIVE SCHOOLS IN EUROPE

The proposed project is aimed at building up capacity of school-related stakeholders – like teachers, educators, school headmasters – when it comes to the improvement of school-based physical activity for children and adolescents, as well as their healthy lifestyles in general. More info [https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-LU01-KA201-050112]
Evropský školský sportovní den

Evropský školský sportovní den

Celoevropský projekt, jehož cílem je zorganizovat jeden den v roce na zapojených školách a věnovat ho oslavám sportu. Tento den se žáci věnují aktivně hrám, různě se zapojují do sportovních soutěží a například v roce 2016 se projekt rozšířil do 20 zemí a zapojeno bylo více než 1,5 milionu studentů. Více informací na webových stránkách. Koordinátor projektu v ČR - Mgr. Marek Trávníček (kontakt na webu essd.eu).
Evropská observatoř tělesné výchovy

Evropská observatoř tělesné výchovy

Projekt se zabývá srovnáním rozdílů v jednotlivých zapojených zemích v oblasti tělesné výchovy, školního sportu a volnočasových aktivit pomocí dotazníkového šetření, na jejímž základě bude vytvořen manuál pro externí monitorování a nástroj pro interní monitoring použitelný školami, učiteli a zejména učiteli TV. Sběr informací proběhl v prvním roce šetření, v roce 2019 je cílem tvorba obou nástrojů a jejich pilotní testování ve 4 třídách v rámci zapojených škol. V roce 2020 pak bude cílem rozšíři
BMC-EU

BMC-EU

Projekt se zabývá testováním základních motorických kompetencí u dětí základních škol ve 13 evropských zemích a jejich následným srovnáním. Na základě prvních výsledků se druhá část zaměří na workshopy pro učitele, kteří by toto testování jako základ diagnostiky v TV mohli realizovat. Testy jsou zaměřeny na dvě oblasti - oblast manipulace s předmětem (např. házení na terč) a oblast manipulace či ovládání vlastního těla v pohybu (např. běh se změnou směru, rovnováha na kladince).Zapojena je Pedag

Facebook

Partneři

Kontakt

Česká společnost učitelů TV
Legionářská 1319/10
77900 Olomouc

Tel.: +420585636119

E-mail: csutv@seznam.cz

IČ: 07514301    

Bankovní účet u Moneta Money Bank: 227645049/0600