Zajímavé odkazy

Nově informujeme o POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI - spolupracujeme s Mezinárodní asociací pohybové gramotnosti (IPLA), pro kterou jsme připravili jednoduchý leták.

Možnosti stáhnout si zdarma příručky z knihovny Univerzity Palackého, v nabídce najdete například Pohybové hry, Dramatickou výchovu, Psychomotoriku a další. Odkaz zde.

Internetový systém pro zaznamenávání pohybové aktivity a údajů z krokoměru, který také obsahuje spousty dotazníků = INDARES.

Zájemci o zasílání newsletteru od Evropské asociace učitelů TV - zde.

 

V rámci projektu BMC-EU vznikla celá řada materiálů pro testování dětí v 1.-2. třídě a také ve 3.-4. třídě. Rádi bychom tyto materiály zde sdíleli. Jedná se zejména o   příručku k testován í , a také o celý soubor karet pro obě dvě věkové skupiny. Ty jsou bohužel z kapacitních důvodů zasílány na vyžádání.

1.-2. třída:

  • pohyb vlastním tělem - balancování, kotoul, skákání, běh
  • pohyb s pomůckou - házení, chytání, kličky, driblování

3.-4. třída

  • pohyb vlastním tělem - balancování, kotoul, skákání, běh
  • pohyb s pomůckou - házení, chytání, kličky, driblování

 


BMC-EU_rámec měření MOBAK.pdf

Kontakt

Česká společnost učitelů TV Legionářská 10
Olomouc
77900
+420585636119 csutv@seznam.cz