Česká společnost učitelů TV

Máte rádi svoje povolání a chtěli byste se v něm vzdělávat? Čerpat inspiraci pro svou práci? Pomáhat dalším začínajícím učitelům nebo sdílet svoje nápady? Pak Česká společnost učitelů TV je právě pro Vás. Staňte se jejím členem a můžete se podílet i na jejím budování. Přijďte mezi nás. Nábory nových členů do společnosti probíhá neustále. Jsme sice nová společnost, ale nebojíme se spolupráce a práce pro společnou věc a tím je zdravá a pohybově aktivní budoucí generace.

Naše vize jsou:

Propojovat – jednotlivé sféry tělesné výchovy a sportu.

Prosazovat – síla hlasu umožní společně se vyjadřovat k tématům a být slyšen.

Posilovat – profesní status učitele tělesné výchovy.

Těšíme se na Vaši návštěvu na našich stránkách nebo na společných akcích.

Aktuality

V sekci O nás vloženy zápisy z členských schůzí.
_________________________________________________
Zájemci o shlédnutí online semináře organizovaného společností EUPEA navštivte tuto webovou stránku.
(vloženo 10.12.2020)
(vloženo 5.10.2020)
-----------------------------------------------------------------------------------
Zájemci o shlédnutí online semináře organizovaného společností EUPEA navštivte tuto webovou stránku.
(vloženo 30.6.2020)
---------------------------------------------------------------------

Vloženo 26.6.2020

Česká společnost učitelů tělesné výchovy požaduje, aby za současné situace s ohledem na konkrétní podmínky škol a za dodržení hygienických opatření byla zachována výuka tělesné výchovy ve školách, a to kvalifikovaným způsobem. Toto stanovisko platí i pro případné další krizové situace obdobného typu.

Nikdy dříve nebylo důležitější, aby se žáci pohybovali. Všední dny mnoha dospívajících byly v minulých týdnech poznamenány neaktivitou, velkou mírou konzumace médií a sedavými činnostmi. Tato nízká míra pohybové aktivity může být příčinou řady fyzických i psychosociálních potíží.

Profesionální pedagogické vedení výuky tělesné výchovy ve škole je i s ohledem na prevenci přetížení, úrazů a zranění nezbytně nutné. Jako kompenzaci minulých měsíců je žádoucí formulovat možnosti smysluplného a bezpečného trávení volného času žáků během letních prázdnin.

Je vhodné, aby se hodiny tělesné výchovy konaly primárně venku, na hřišti, běžecké dráze, v parku, na školním dvoře či na různých vhodných pláccích. Obsahem takových hodin může být běh, skákání, házení, atletika, badminton, inline bruslení, jízda na kole, bezkontaktní hry, různé metodické řady ke sportovním hrám a mnoho jiných. I malé úkoly plněné doma nebo ve volném čase venku by mohly napomoci zvýšení pohybové aktivity během všedního dne. Vhodným doplňkem výuky tělesné výchovy by mohlo být také vedení sportovního zápisníku s nejoblíbenějšími trasami pro běh, chůzi, kolo, inline brusle, longboard, apod., nebo vedení sportovního, pohybového či tréninkového deníku a používání aplikací podporujících pohyb.

Zařazení štafetových pohybových aktivit v libovolném pojetí by zase mohlo otevřít prostor pro společné zážitky, jež mnoho žáků v poslední době postrádá. Pohybové výzvy plněné na kole, inline bruslích, cvičení na venkovních prolézačkách (workout, parkour) nebo při běhu s různými úkoly (například použití švihadel) otevírají nové perspektivy. Synchronní nebo rytmické choreografie s různým náčiním (např. koloběžky, skateboardy, apod.) mohou rovněž napomoci vzájemnému sdílení společné pohybové aktivity.

Úplný zákaz tělesné výchovy je zdůvodňován zvýšeným rizikem nákazy při převlékání, sprchování a mytí. Tento argument je však nedostatečný, neboť v této oblasti existují různá řešení.

Tělesná výuka by se například mohla odehrávat až na konci výuky aby se žáci mohli vysprchovat doma. Další možností je integrace pohybové aktivity s výukou jiných předmětů formou torénní výuky.

Bylo by smutné dětem z rodin, v nichž není vzdělávání a pohyb dostatečně podporován, vzít i tu poslední příležitost k pohybu, posilování tělesného a psychosociálního zdraví, kognitivní výkonnosti, možnosti regenerace a relaxace.

There is no Education Without Physical Education IN PERSON

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 23. 6. 2020 18–20 hod. se uskutečnil první online meeting na téma Situace v Evropě po Covid-19 organizovaný Evropskou asociací TV (EUPEA). Jednací jazyk angličtina - zájemci o shlédnutí navštivtě tuto webovou stránku.

Dne 5. 12. 2019 v 16:30 se uskutečnila první Členská schůze ČSUTV

Místo konání: Pedagogická fakulta MU Brno, Poříčí 7/9, místnost RUV (v přízemí budovy PdF).
Program: Představení členů výboru ČSUTV, Geneze vzniku společnosti, Představení vize, cílů a účelu ČSUTV, Informace o dosavadní činnosti, Zahraniční spolupráce, partnerství a zapojení ČSUTV do projektů, Spolupráce  s učiteli TV v rámci mezinárodních projektů a různé.
Významnými hosty byli zástupci Českého olympijského výboru (Richard Adamec, Šárka Kašpárková) a náměstek České školní inspekce (Ondřej Andrys).
_________________________________________________________________________________________

30. EUPEA FORUM 10. – 11. 10. 2019, EUPEA BOARD MEETING Heraklion, Crete

Ve dnech 9. 10. – 13. 10. 2019 proběhlo na řeckém ostrově Kréta mezinárodní fórum Evropské asociace učitelů TV, jehož se zúčastnili zástupci národních asociací učitelů TV z většiny členských států EUPEA. Zástupci České společnosti učitelů tělesné výchovy zde prezentovali aktuality v oblasti tělesné výchovy v České republice, činnost ČSUTV (zapojení do národních i mezinárodních projektů, proces přijímání nových členů naší společnosti, další směřovaní ČSUTV). Jsme rádi, že Česká společnost učitelů TV je respektovaným partnerem na evropské úrovni.
Jsme také na Facebooku!

Dne 23. 10. 2018 byl na ostravském soudu v Obchodním rejstříku oficiálně zaregistrován zapsaný spolek - Česká společnost učitelů TV (IČ: 07514301). Tento má sídlo v Olomouci (PSČ 77900), Legionářská 10. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kontakt

Česká společnost učitelů TV Legionářská 10
Olomouc
77900
+420585636119 csutv@seznam.cz