· UČÍŠ TĚLESNOU VÝCHOVU?

· CHCEŠ ZÍSKÁVAT A SDÍLET INFORMACE?

· CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ PROFESNÍ KOMUNITY?

Jsme
česká společnost učitelů
tělesné výchovy

Aktuality

Fórum kinantropologie 2021

Fórum kinantropologie 2021: vzdělávání v kinantropologii Tradiční konference pořádaná ve spolupráci UK FTVS a PdF MU se uskuteční ve dnech 13. – 14. září 2021 v rekreačním a školicím středisku České pošty MORAVEC na Vysočině V případě nepříznivé epidemiologické situace se bude konference konat online. (V tomto případě budou informace o organizačních změnách zaslány přihlášeným účastníkům emailem a uveřejněny zde.) Tematické zaměření konference: Příprava budoucích učitelů tělesné výchovy Di

Žádné nadcházející akce

Poslední přidané materiály

Psychomotorika nejen pro děti
Psychomotorika nejen pro děti
Hana Šeráková, Jaroslav Vrbas, Daniela Jonášová, Aneta Němčanská
2021
Abeceda pohybové aktivity dětí
Abeceda pohybové aktivity dětí
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.; Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.; PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
2019
Suchozemské pohybové pohádky
Suchozemské pohybové pohádky
doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. - Pálenská, Eva - Jakubcová, Kristýna - Charvátová, Barbora - Křivová, Šárka - Pelcová, Veronika
2018
Physical Activities for Prevention and Health Promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity)
Physical Activities for Prevention and Health Promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity)
Janošková, Hana - Šeráková, Hana - Mužík, Vladislav
2017

Facebook

Partneři

Kontakt

Česká společnost učitelů TV
Legionářská 1319/10
77900 Olomouc

Tel.: +420585636119

E-mail: csutv@seznam.cz

IČ: 07514301    

Bankovní účet u Moneta Money Bank: 227645049/0600