Časté dotazy

Proč se stát členem ČSUTV?
Zastupujeme učitele TV na národní úrovni a jsme partnerem pro ČŠI, Sazka Olympijský víceboj a MŠMT. Díky tomuto postavení můžeme ovlivňovat dění ve společnosti ve prospěch učitelů TV a podporovat pohybovou aktivitu dětí. Během pandemie koronaviru jsme například úspěšně působili na odpovědné ministry, aby se změnily podmínky testování na Covid-19 na sportovních kurzech. S každým dalším členem roste i síla našeho hlasu a schopnost propojovat, prosazovat a posilovat - jak zní naše vize.
Co Vám ČSUTV nabídne?

Spojení se s komunitou učitelů TV v České republice a možnost diskutovat o problémech ve vyučování TV, o postavení tělesné výchovy jako školního předmětu, získávat informace o nových trendech ve vyučování a nových technologiích, podílet se na rozvoji a ovlivnit vývoj předmětu TV.

Navázání spolupráce s učiteli nad rámec vlastní školy i na mezinárodní úrovni, propagovat a vzájemně sdílet příklady dobré praxe a kvalitní TV, šířit myšlenky pohybových aktivit jako nedílné součásti zdravého životního stylu a mnoho dalšího. Pravidelně také navazujeme partnerství a jednáme o finančních benefitech pro naše členy.

K čemu využíváme členský poplatek?
Jsme nezisková organizace, která funguje jako zapsaný spolek a členské poplatky umožňují a posilují její fungování. Zdroje jsou primárně využity na zaplacení poplatku pro Evropskou asociaci učitelů TV (EUPEA), jejíž jsme členem. Dále se finance používají na naši prezentaci a propagaci. Výbor a další zapojení členové nepobírají žádné odměny a svoji funkci dělají na dobrovolné bázi. Každoročně také informujeme členy o využití financí a posíláme přehled na rejstříkový soud.
Jak se mohu stát členem?
Klidně hned, je to jednoduché - přečtěte si více v sekci Členství.