Aktuality

Hodnocení ve školní TV

Zvukový záznam z panelové diskuse na půdě UHK.

 

Poslechnout ZDE
Koloběžky ve škole.

Srdečně vás zveme na akreditovaný seminář Koloběžky ve škole.

Odkaz na přihlášení ZDE.

Více informací
Leták ČSUTV k propagaci

Předkládáme leták ČSUTV ke stažení a případné propagaci naší společnosti.

stahujte ZDE
Youtube kanál o Inkluzivní TV

Sdílíme a doporučujeme zajímavý Youtube kanál, který se zabývá inkluzivní tělesnou výchovou. 

Odkaz na kanál
Zajímavé podcasty

Poslouchtejte podcasty ZA OPONOU SPORTU, kde jedním z diskutovaných témat je i tělesná výchova.

"Formálně neformální podcast se zajímavými hosty ze světa sportu, sportovní vědy, sportovního tréninku, ale i tělesné výchovy. Cílem podcastu je přinést posluchačům, jak známá a atraktivní, tak i rozporuplná témata napříč celým sportovním spektrem."

Odkaz na podcast
Zápis z členské schůze ČSUTV

Dne 28.11. 2023 proběhla členská schůze ČSUTV s tímto programem:

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Představení kandidátů do výboru spolku a do kontrolní komise. Zahájení voleb do výboru a do kontrolní komise na další pětileté období 2024-2029.

3. Zpráva o činnosti spolku. a. Informace o projektech a akcích b. Informace o finanční situaci c. Informace o webových stránkách spolku

4. Návrh na změnu sídla společnosti

5. Vyhlášení výsledků voleb.

6. Diskuse a různé. 

Zápis ze schůze je k dispozici v přiloženém souboru

 

Zápis ze schůze
Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

Česká školní inspekce připravila metodický materiál, jehož cílem je podpořit a aktivizovat postup škol v podpoře pohybových aktivit žáků během celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách.  Dokument zdůrazňuje důležitost vnímání podpory pohybových aktivit do života školy, zdůrazňuje význam podpory těchto aktivit vedením školypedagogickým sborem, ale i rodičovskou veřejnostíMetodické doporučení je určeno jak zřizovatelům a vedení škol, tak členům pedagogických sborů a rodičům, kteří mohou podmínky pro děti zásadně ovlivnit.

Více informací
Žonglování a lidské pyramidy. Může i tak vypadat tělocvik budoucnosti?

Opakovalo se to tolikrát, že už je to skoro klišé: kondice českých dětí jde dolů a jejich váha naopak nahoru, což potvrdilo i nedávné testování České školní inspekce. Ta také přidala i doporučení, jak situaci zlepšit. Školy by měly vytvářet příležitosti pro neformální a nesoutěžní pohyb, podporovat spolupráci a zapojení i méně sportovně nadaných dětí. Dosáhnout toho mohou mimo jiné i angažováním externích lektorů a trenérů a hledáním nových aktivit, které děti zaujmou. Mohlo by to být třeba žonglování?

Více informací
Členská schůze ČSUTV

Srdečně zveme do Olomouce na členskou schůzi ČSUTV, která se uskuteční v úterý 28.11.2023 v areálu FTK UP v Neředíně (tř. Míru 111, Budova C) v místnosti NC 5.19 od 16h. Tato schůze proběhne hybridně, proto prosím ty, kteří se zúčastní osobně, aby se nám ozvali na tento mail do 24.11., kvůli kapacitě místnosti.

Evropský školní sportovní den ESSD – 29.9.2023

Co kdyby díky sportu a hrám mohlo každé dítě být aktivní zapojením do projektu #BeActive? Co kdyby každá škola věnovala jeden den oslavám sportu a pohybových aktivit v Evropě? Pomohlo by to dětem nastartovat cestu za zdravím pro celý život? Říkáme, že ANO. Přidejte se k nám.

Více informací na essd.eu
Těloolomouc 2022 25.8.–27.8.2022

Vážení přátelé, je mi velkou ctí a potěšením Vás pozvat na dvanácté setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc 2022, které proběhne ve dnech 25. – 27. 8. na půdě Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Věřím, že podobně jako v minulých letech, bude toto setkání příležitostí pro navázání osobních přátelství, předání profesních zkušeností i rozšíření odborných obzorů. Připravovaný program reflektuje nejnovější trendy v oblasti tělesné výchovy, sportu a volnočasových pohybových aktivit, včetně problematických témat týkajících se inkluze ve školní tělesné výchově, měnící se motivace k pohybovým aktivitám u dětí a mládeže a tendence celkově klesající pohybové gramotnosti nastupující generace. Na setkání s Vámi se těší Michal Šafář, děkan FTK UP Olomouc

Více informací
ČSUTV 5.9.2022

Zápis z členské schůze ČSUTV 5.9. 2022

Program:

1) Zahájení a schválení programu

2) Zpráva o činnosti spolku za rok 2022

• Informace o webových stránkách spolku

• Informace o projektech a akcích

• Informace o propagaci spolku

• Informace o finanční situaci

3) Plán činnosti spolku

4) Diskuse a různé

Stáhnout
CEREPS summit in BRATISLAVA

The European Council of Research in Physical Education and School Sport (Conseil europenne des recherches en l`education physique et sportive = CEREPS) was founded as a non-governmental, non-profit organization (a.s.b.l) in Luxembourg in autumn 2015.The purpose of CEREPS is to launch and to evaluate research about implementation efforts and measurement outcomes of physical education, school sports and other physical activity in school life. One special interest of the council is to monitor teaching and evaluate learning outcomes of curricular and extra-curricular physical education and school sport inside and outside school. Children and adolescents, their parents, teachers and coaches need to be informed what is needed for individual support of young people to stay or to become more physically active for various health reasons but also for a well-rounded education with psycho-social qualities and cognitive benefits. CEREPS as a research related European council picks up these new “partnership developments” across communities and countries in Europe, bringing together different partners, institutions and umbrella-organizations out of the fields of practice and theory in physical education, school and youth sport. CEREPS agrees on the slogan: There is no good education without physical education; however, there is no good physical education without evidence-based documentation about the process and outcome of their aims and objectives. Today, the promotion of physical education and school sports in terms of quality and quantity need evidence-based research results to raise funding and achieve more awareness and better support through national and European-based policy-makers. CEREPS as the European Council for Research in Physical Education and School Sport will link with all national and EU-umbrella organizations in the field of physical education, physical activities and grass-roots sports for children and adolescents. CEREPS works with partners together (CEREPS+) to assist with common research efforts to get more visibility and support inside our common sectors of education, health and sports across Europe for the benefits of our future active young Europeans. CEREPS is working to become a major address for research development and applications. We already served for our members and partner organizations across Europe in the capacity of a stock exchange of research items during our four CEREPS Summits since 2016.