O nás

Propojovat

  • jednotlivé sféry tělesné výchovy a sportu
  • lidi se zájmem o rozvoj výuky sportu
  • kolegy na mezinárodní úrovni

Prosazovat

  • Váš hlas a možnost vyjadřovat se k tématům a být slyšen
  • názory v odborném i veřejném prostoru
  • nové trendy a technologie ve výuce

Posilovat

  • profesní status učitele tělesné výchovy
  • postavení tělesné výchovy jako školního předmětu
  • výměnu zkušeností mezi kolegy


Jsme Česká společnost učitelů tělesné výchovy a reprezentujeme profesi Učitel/ka tělesné výchovy a to na všech stupních základních a středních škol a učilišť (ISCED 1, 2 a 3). Zastupujeme učitele a jejich hlas na národní úrovni a mimo jiné i díky spolupráci s našimi partnery jsme schopni prosazovat zájmy a názory učitelů jak v odborném tak veřejném prostoru.

Učitelům v našem spolku pomáháme profesně růst jak individuálně, díky sdílení zkušeností s kolegy, navazování odborných spoluprací i na mezinárodní úrovni, tak i pomocí spolupráce na smysluplných projektech, které přesahují možnosti jedince. Zároveň zprostředkováváme zvýhodněné vstupy na akce spojené s pohybovými aktivitami nebo pořízení sportovního materiálu u našich partnerů.

Věděli jste, že Česká republika je jedním z prvních státu našeho regionu s organizací spojující učitele tělesné výchovy.


Lidé

Výbor spolku

Doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.
Předsedkyně
Působí na Katedře společenských věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Oborem jejího profesního zaměření je pedagogika školní tělesné výchovy a především výzkumná oblast konceptu pohybové gramotnosti, pohybových aktivit (PA) dětí a mládeže, motivace k vykonávání PA a sebeúčinnosti zejména pro oblast PA. Je členkou několika českých a mezinárodních společnostech jako je Federace tělesné výchovy a sportu (FIEPS), Mezinárodní asociace pohybové gramotnosti (IPLA), nebo Evropské asociace tělesné výchovy (EUPEA). Je expertkou pro řešení několika zahraničních projektů zabývajících se pohybovou aktivitou, pohybovými kompetencemi, tělesnou výchovou a její kvalitou či pohybovou gramotností.
Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Členka
Vystudovala tělesnou výchovu na FTVS UK Praha, během své pracovní kariéry působila na dvou základních školách jako učitelka tělesné výchovy a později také v akademické sféře jako VŠ pedagog. Pedagogické práci s mládeží se věnuje i ve volném čase, jakožto cvičitelka a trenérka. Spolupracuje na revizích RVP pro základní vzdělávání v oblasti TV.
Mgr. Dita Culková, Ph.D.
Členka
Pracovala jako učitelka TV i jiných předmětů na základní i střední škole v Hradci Králové. Od roku 2008 působí jako odborná asistentka na Katedře TV a sportu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Je aktivní sportovkyní a instruktorkou v několika sportovních oblastech, od Pilates, přes, lezení na stěnách, lyžování, snowboarding až po pohyb v přírodě. Je členkou několika spolků, a také odbornou školitelkou v oblasti pohybových aktivit.

Odborné grémium ČSUTV

Mgr. David Elicer
zástupce učitelů TV
Mgr. Marek Trávníček
Zástupce ředitelů
European School Sport Day, koordinátor spolupráce se členy, komunikace s učiteli TV v ČR

Kontrolní komise spolku

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.
Předsedkyně
Mgr. Jiří Kubíček
Místopředseda
Mgr. Martina Poláková
Člen