Členství

Stát se členem
Jsme mladý spolek a hlavně přátelský kolektiv, který Vám poskytne jak podněty pro růst tak platformu pro seberealizaci a hlasovací právo na Valných hromadách, kterým můžete ovlitnit vývoj v důležitých otázkách našeho oboru.

Členství je určeno pro všechny učitele a pedagogické pracovníky, kteří mají rádi své povolání a zájem:

 • podporovat postavení tělesné výchovy jako školního předmětu
 • diskutovat o problémech ve vyučování TV a na sportovních akcích
 • navazovat vzájemné kontakty a výměnu zkušeností mezi učiteli
 • získat více informací o nových trendech ve vyučování a nových technologiích
 • podílet se na rozvoji a ovlivnit vývoj předmětu TV a Výchovy ke zdraví
 • spolupracovat s učiteli na mezinárodní úrovni, propagovat příklady dobré praxe a kvalitní TV nejen v zahraničí
 • podílet se na organizování akcí podporující rozvoj předmětu tělesná výchova
 • šířit myšlenky pohybových aktivit jako nedílné součástí zdravého životního stylu
Jak se stát členem
Vyplnit přihlášku
První krok můžete udělat hned. Přidejte se k nám! Stát se členem je jednoduché.
 1. Vyplňte přihlášku.
 2. Vyčkejte na schválení přihlášky výborem, budeme Vás kontaktovat.
 3. Uhraďte poplatek 200 Kč / rok na účet 227645049 / 0600.