O nás

Máte rádi svoje povolání a chtěli byste se v něm vzdělávat? Čerpat inspiraci pro svou práci? Pomáhat dalším začínajícím učitelům nebo sdílet svoje nápady? Pak Česká společnost učitelů TV je právě pro Vás. Staňte se jejím členem a můžete se podílet i na jejím budování. Přijďte mezi nás. Nábory nových členů do společnosti probíhá neustále. Jsme sice nová společnost, ale nebojíme se spolupráce a práce pro společnou věc a tím je zdravá a pohybově aktivní budoucí generace.

Naše vize jsou:

Propojovat – jednotlivé sféry tělesné výchovy a sportu.

Prosazovat – síla hlasu umožní společně se vyjadřovat k tématům a být slyšen.

Posilovat – profesní status učitele tělesné výchovy.

Těšíme se na Vaši návštěvu na našich stránkách nebo na společných akcích.

Jsme společnost reprezentující profesi Učitel/ka tělesné výchovy a to na všech stupních základních a středních škol a učilišť (ISCED 1, 2 a 3). Právně jde o spolek (dříve občanské sdružení) a jsme otevření všem učitelům a pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem:

  • podporovat postavení tělesné výchovy jako školního předmětu
  • diskutovat o problémech ve vyučování TV a na sportovních akcích
  • navazovat vzájemné kontakty a výměnu zkušeností mezi učiteli
  • získat více informací o nových trendech ve vyučování a nových technologiích
  • podílet se na rozvoji a ovlivnit vývoj předmětu TV, eventuálně i Výchovu ke zdraví
  • spolupracovat s učiteli na mezinárodní úrovni, propagovat příklady dobré praxe a kvalitní TV nejen v zahraničí
  • podílet se na organizování akcí podporující rozvoj předmětu tělesná výchova
  • šířit myšlenky pohybových aktivit jako nedílné součástí zdravého životního stylu

Najdete u nás přátelský kolektiv a příjemnou atmosféru i novou partu přátel a kamarádů. Neváhejte a kontaktujte nás!

Výbor spolku

Předsedkyně: doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Místopředseda: doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Členka: Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Odborné grémium ČSUTV

Mgr. Marek Trávníček – European School Sport Day, koordinátor spolupráce se členy, komunikace s učiteli TV v ČR

Mgr. David Elicer – zástupce učitelů TV

PhDr. Pavel Vyhňák – zástupce ředitelů

Kontrolní komise spolku

Předseda: Mgr. Pavel Háp, Ph.D.

Místopředseda: Mgr. Jiří Kubíček

Člen: Mgr. Soňa Formánková, Ph.D.

Zápisy z členských schůzí

2020 (2.12. - online schůze přes MS Teams)

2019 (5.12. - Brno, PdF MU, Poříčí 31)

Facebook

Partneři

Kontakt

Česká společnost učitelů TV
Legionářská 1319/10
77900 Olomouc

Tel.: +420585636119

E-mail: csutv@seznam.cz

IČ: 07514301    

Bankovní účet u Moneta Money Bank: 227645049/0600