Evropská observatoř tělesné výchovy

Projekt se zabývá srovnáním rozdílů v jednotlivých zapojených zemích v oblasti tělesné výchovy, školního sportu a volnočasových aktivit pomocí dotazníkového šetření, na jejímž základě bude vytvořen manuál pro externí monitorování a nástroj pro interní monitoring použitelný školami, učiteli a zejména učiteli TV. Sběr informací proběhl v prvním roce šetření, v roce 2019 je cílem tvorba obou nástrojů a jejich pilotní testování ve 4 třídách v rámci zapojených škol. V roce 2020 pak bude cílem rozšířit povědomí o těchto nástrojích pomocí národního workshopu v zapojených zemích a celkově souhrnně za projekt.Zapojena je Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením doc. Mgr. Jany Vašíčkové, Ph.D.

Facebook

Partneři

Kontakt

Česká společnost učitelů TV
Legionářská 1319/10
77900 Olomouc

Tel.: +420585636119

E-mail: csutv@seznam.cz

IČ: 07514301    

Bankovní účet u Moneta Money Bank: 227645049/0600